​Campi rom, via l’esercito: tornano i roghi tossici

​Campi rom, via l’esercito: tornano i roghi tossici