Kent Lanka Cricket Club Napoli premiato a Palazzo San Giacomo

foto